top of page

  zuchlastenie  vašich vyfukOV a ešte omnoho viac…

Exhaust Farben

 

Vlastnosti Cerakote:

 

Odolný aj v teplotách od 650°C cez 1100°C Excelentna protikorózna ochranaOptimálna kombinácia pružnosti, 

pevnosti a odolnosti voči chemikáliámVýborné tepelnoizolačné vlastnosti,obmedzuje únik vyžarovaného tepla

stálosť týchto vlasností je neustáletestovaná za účelom zachovania Cerakote ako lídra na trhu. 

 

Copyright Black-Steel Choppers

bottom of page